Site Hakkında

««Son anlamɪyla yahudi özgürlüğü, insanlɪğɪn yahudilikten özgürleşmesidir. (…) Yahudilerin toplumsal özgürlüğü, toplumun yahidilikten özgürleşmesidir» (Karl Marx, Yahudilik Sorunu Üzerine, yıl: 1843)

«Ancak insanlar kendi karekter maskelerine karşı harekete geçirildiği zaman, bu demektir ki, yurttaşların, işçilerin, seçmenlerin, işverenlerin, hukukçuların, alıcıların, satıcıların, tüketicilerin vs. iç cephelerini kırmayı ve yanlış BEN‘in zırhını havaya uçurmayı başardığımız zaman, özgürleştirici bir pratikten söz edilebilir» (Franz Schandl, Postmodern Haçlı Seferi, yıl: 2001).

«Ulus, ‘iş‘ ve meta biçimi aşılmak zorundadır. Toplumsal karşıt hareketler bu kategorilere pozitif yaklaştıkları sürece, ulusal halkçılık, rasist ve antiseminist yönelimler için hastalıklı/zayıf kalırlar. Küreselleşmenin en büyük dayatmalardan birisi bu yanlış alternatiflere çok keskin bir ret yanıtı vermektir» «Robert Kurz
, IHU-Online-Dergisi (Brezilya) ile röportaj, tarih: 24 nisan 2004)

Bugün kapitalizmin gelişim yollarını veya kapitalist toplumun kapitalist yaşam tarzının nasıl olması üzerine tartışma yürütmek yersizdir. Kapitalizm fiziksel ve tarihsel sınırlarını zorlamaktadır. Bundan böyle kapitalizm koşullarında, toplumsal pozitif gelişmeler beklentisi sadece yanılgı veya bilinçli manüpulasyon olabilir. Asıl olan kapitalizmin mevcut durumu ve nasıl aşılacağıdır. Kendini sistem içi çelişki ve rekabetlere kaptırmadan, kapitalizm karşıtı ve ötesi alternatife kafa yormak, sistemin objektif durumunu analiz etmek ve devrimci öznenin oluşumuna, onun yapısal ve düşünsel sorunlarının tespitine çalışmak gerekiyor.
İnsanlar kendisine/çıkarlarına yabancılaştırılmıştır. Marks’ın «bir toplumda egemen olan düşünce, o toplumun egemenlerinin düşüncesidir» sözünü hatırlamak gerekiyor. Günümüzde başta ABD’de olmak üzere, burjuva akademisyenleri şu veya bu coğrafyadaki toplumu ve genel olarak dünya toplumunu istedikleri şekilde düşünmeye yöneltebilmek için harıl harıl çalışıyorlar.

Toplumsal sorunlarla ilgilenen birisi için ilk adım, kendi ve toplum çıkarına uygun bilince sahip olmasıdır. İkincisi bu bilinci yaymaktır. Marksist Teorinin Yeniden Formule Edilmesi ve Geliştirilmesi Çalışmalarını bulunduğumuz yerde, İsvçre-Türkiye hatında, tanıtmak, dünyadaki yeni marksist teorik paradigmadan öğrenmek ve ona katkıda bulunmak istiyoruz.

Hinterlasse eine Antwort